حمایت از داستان‌های امین

حمایت مالی از پروژه:

از طریق دکمه‌های زیر می‌توانید به صورت الکترونیکی حمایت خود را پرداخت کنید.

حمایت ارزی:
پرداخت به یورو

اگر خواستید از روش‌های دیگر مثل انتقال به کارت یا شبا حمایت کنید، لطفا به من در اینستاگرام یا ایمیل پیام بدهید.

محل ارسال قلب، نظر انتقادی و پیشنهادی:

ایمیل: ameenmoazami[at]outlook.com
اینستاگرام: @ameenmoazami
تلگرام: @ameenmoazami