کارت نقاشی

تعداد محصولات: 1
وقتی بچه بودم کارت‌های داشتیم که رویشان عکس فوتبالیست‌های مشهور را چاپ کرده بودند. به این کارت‌های کوچک می‌گفتیم کارت بازی و با آن‌ها بازی‌های مختلفی می‌کردیم مثل رنگ لباس، دمپایی، دستی و … . با ایده‌ی کارت‌های بازی، نقاشی‌هایم را روی کارت‌های کوچک چاپ کردم.