ساختمان ابوریحان پلی‌تکنیک

500,000 تومان

ساختمان ابوریحان متعلق به دانشگاه امیر کبیر تهران، از خیابان بزرگمهر.

ناموجود

تکنیک

رنگ روغن پشت کارت مترو

ابعاد

۵.۵ در ۸.۵ سانتیمتر

قاب

بدون قاب

امضا

پشت اثر

موضوع

تهران، دانشگاه امیر کبیر