دریای خزر ابری

800,000 تومان

دریای خزر در هوای ابری

ناموجود

تکنیک

رنگ روغن پشت کارت مترو

ابعاد

۸.۵ در ۵.۵ سانتیمتر

قاب

بدون قاب

امضا

پشت اثر

موضوع

دریا، دریای خزر