فندقلو از کچلی 2021/04/29

این نقاشی را روی دامنه‌ی یک کوه، جایی که جنگل به شکل دایره‌ای کچل شده بود از تپه‌های روبرو کشیدم. حسین من را موقع کشیدن این نقاشی همراهی می‌کرد. بعد از پشت کچلی کوه را دور زدیم و به محل چادرهایمان برگشتیم. خیلی خوشحال بودم که توانستم از ارتفاع زیادتر این منظره را نقاشی کنم و تپه‌ها را به خوبی نمایش دهم.