ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
35 در 27 س
آبرنگ روی مقوا
2017
24.7 در 19.5 س
آبرنگ روی مقوا
2017
50 در 70 س
کولاژ
2017
۱۷.۳ در ۱۲.۵ س
آبرنگ روی مقوا
2017
۲۴ در ۱۸ س
رنگ روغن روی بوم
2016
10 در 15 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2017
10 در 15 س
چاپ فلز، جوهر روی مقوا
2017