ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
خرید
نامشخص
اکرلیک روی بوم
2018
25 در 35 س
آبرنگ روی مقوا
2019
۸.۵×۵.۵ س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018