نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر

مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را با هدف معرفی ایده های اصیل و آفرینش های بدیع وخلاقانه هنری و پژوهشی، بهمن ۱۳۹۵، برگزار می نماید.

رویکرد جشنواره

معرفی آثاری است که با قابلیت های نوین و تعامل گرایانه در قالب بهره مندی از یک یا چند رشته از هنرهای تجسمی، به سامان رسیده و ایده ای اصیل و مفهومی هنرمندانه را به نمایش بگذارند

استیتمنت اثر راه‌یافته به جشنواره

چطور می‌توان بُعد زمان را به طراحی اضافه کرد؟«کلوزو» در فیلم«معمای پیکاسو» بااستفاده از شیشه‌و نور،روند طراحی پیکاسو را نمایش می‌دهد؛اما می‌توان طوری بدان نگریست که انگار این یک روند نیست،بلکه خود طراحی‌ست که بُعد زمانی دارد.این پروژه تلاشی‌ست معاصر برای نمایش یک طراحی زمان‌دار:مثل پیکاسو که در فیلم طراحی می‌کرد؛ولی این‌بار به‌جای هنرمند دستگاهی به‌نام اسیلسکوپ،و به‌جای قلم و کاغذ او،الکترون و صفحه‌ی فسفرسانس در مقابل مخاطب قرارمی‌گیرند.طراحی دستی به زبان دیجیتال کامپیوتر ترجمه و از طریق برد الکترونیکی به اختلاف پتانسیل آنالوگ قابل‌فهم برای اسیلسکوپ تبدیل و در نمایشگر نمایش داده می‌شود.گویی دستگاه همین الان برایمان طراحی می‌کند.

نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر

 

نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر
نهمین جشنوراه‌ی هنرهای تجسمی فجر- موزه‌ی هنرهای معاصر 2017/01/24