نمایشگاه گروهی نقاشی لایه‌های پنهان 2017/01/24

نمایشگاه گروهی نقاشی لایه‌های پنهان حاصل دست‌آورد کارگاه نقاشی تجربی دکتر کفشچیان مقدم در بهمن‌ماه سال ۹۵ در گالری تهران برگزار شد.