دایرة‌المعارف آثار امین معظمی

ردیف
تصویر اثر
عنوان
سایز
تکنیک
سال خلق
گزارش اثر
موضوعات
خرید
۱
سایه روی زمین برفی
30×24س
رنگ روغن روی بوم
۲۰۱۹
برف، سایه، سفید، آبی
2
برگ‌های ذرت
18×13س
رنگ روغن روی بوم
۲۰۱۷
سبز، مزرعه، گیاه
3
فواره استخر دایی محمود
نامشخص
آبرنگ روی مقوا
۲۰۱۷
استخر، ماهی، کشاورزی، فواره
ناموجود
4
میدان حر در شب
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
تهران، شهر، مجسمه، شاهنامه، میدان، شب
5
کتابخانه‌ی دانشگاه
18×24س
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
کتابخانه، دانشگاه تهران، معماری
6
تصویر اثر
دیالوگ
30×30س
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
7
غروب در نیشابور
24×18س
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
8
سر در دانشگاه تهران
سکه 500 تومانی
رنگ و روغن روی سکه
2017
گزارش اثر
دانشگاه تهران، معماری، تهران
  ناموجود
9
میدان ساعت یزد، شب
نامشخص
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
شهر، یزد، میدان، شب
  ناموجود
10
طلوع در پشت بام
16×35س
آبرنگ روی مقوا
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
11
مزرعه یونجه مادری
15×20س
آبرنگ روی مقوا
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
12
موزه هنرهای معاصر تهران
نامشخص
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
موضوعات
13
جاده فیروزکوه
نامشخص
آبرنگ
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
14
تهران از پارک جمشیدیه
نامشخص
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
15
درختان کاخ سعدآباد
نامشخص
رنگ و روغن روی بوم
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
16
غروب در سیدآباد
15×15س
آبرنگ روی مقوا
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
17
غروب در سیدآباد
15×15س
آبرنگ روی مقوا
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
18
تصویر اثر
1/15
نامشخص
نقشی دیجیتال
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
19
تصویر اثر
غروب در سیدآباد
15×15س
آبرنگ روی مقوا
2017
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
20
موزه هنرهای کشیده
30×20س
رنگ روغن روی بوم
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، معماری، موزه، موزه هنرهای معاصر
21
غروب در بابلسر
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2018
گزارش اثر
غروب،
  ناموجود
22
ابر سیاه#1
35×50س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
23
لواسان
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
24
میدون حر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
25
touch
40×30س
ؤنگ روغن روی بوم
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
26
کوه‌های تهران
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
27
ساختمان مجلس سنا
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
28
دریای خزر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
29
میدون حر
سکه
رنگ رغن روی سکه
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
30
میدان آزادی
8.5×5.5س
رنگ رغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
31
میدان حر (شب)
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2018
گزارش اثر
شهر، تهران، میدان، مسجمه، شب، شاهنامه
32
میدان حر (غروب)
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2018
گزارش اثر
شهر، تهران، میدان، مسجمه، غروب، شاهنامه
33
میدان فردوسی
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
شهر، تهران، میدان، مسجمه، فردوسی
34
سردر دانشگاه تهران، شب
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، دانشگاه تهران، معماری
35
غروب در مزرعه محمود آقا
25×17.5 س
آبرنگ
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
36
غروب در مزرعه مادری
25×17.5 س
آبرنگ
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
37
درخت نارنج
17.3×12.5 س
آبرنگ
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
38
ساحل خزر
25×35س
آبرنگ
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
39
ساختمان بانک ملت
8.5×5.5س
رنگ روغن روی ارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
40
موزه ایران باستان
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
41
کلیسای سرکیس مقدس
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
42
دانشگاه هنر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
43
ساختمن مرگ بر آمریکا
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
44
سلف‌پرتره با سماور
نامشخص
طراحی، جوهر روی مقوا
2018
گزارش اثر
سلف‌پرتره،
45
تصویر اثر
غروب میدان حر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، میدان، مجسمه
46
موزه هنرهای معاصر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، موزه، موزه هنرهای معاصر
47
بازار چارسو
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، بازار، چارسو
48
سینما بهمن
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
تهران، سینما، میدان انقلاب
49
برج مخابرات
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
50
میدان حر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
51
هواپیما
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
52
برج‌های سامان، شب
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
53
تصویر اثر
وزارت امور خارجه
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
54
وزارت امور خارجه
سکه
رنگ روغن روی سکه
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
55
پارک شهر
8.5×5.5س
رنگ روغن روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
56
میدون حر
50×70س
کلاژ کاغذ رنگی
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
57
سلف‌پرتره با حجاب
24.7×19.5س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
سلف‌پرتره، حجاب
  ناموجود
58
موزه هنرهای معاصر
سایز
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
تهران، شهر، موزه، موزه هنرهای معاصر، آبرنگ
59
ساحل بابلسر
35×45س
رنگ روغن روی بوم
2018
گزارش اثر
دریای خزر، ساحل، بابلسر، منظره، طبیعت
60
سلف‌پرتره آبرنگی،شماره 6
20×20 س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
61
غروب
13.5×22س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
62
غروب درمزرعه مادری
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
63
ابرها در امام خمینی
35×27 س
آبرنگ
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
64
میدان حر
40×27س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
65
سلف‌پرتره آبرنگی شماره 25
25×18س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
سلف‌پرتره
  ناموجود
66
سلف‌پتره شماره 21
38.5×20 س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
سلف‌پرتره
67
Golden Doodle
27.5×21س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
68
سلف‌پرتره آبرنگی شماره 4
35×25س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
69
ننوخنه
13×19س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
70
آسمان و ابرها در خراسان
17.5×25س
آبرنگ روی مقوا
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
71
اداره پست
5.5×8.5س
رنگ روی روی کارت مترو
2018
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
72
سایه روی زمین برفی
30×24س
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
سلف‌پرتره، برف، سایه
73
میدون حر
سکه 500 تومانی
رنگ روغن روی سکه
2019
گزارش اثر
تهران، شهر، میدان، مجسمه
  ناموجود
74
اردبیل از فندقلو
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
منظره، طبیعت، اردبیل، فندقلو، سبز
75
جوانه‌ی چنار
25×32س
آبرنگ روی مقوا
2019
گزارش اثر
گیاه خودرو، پیاده‌رو
76
پری و گل‌ها
25×35س
جوهر روی کاغذ
2019
گزارش اثر
موضوعات
  ناموجود
77
مینو دشت
20×30س
رنگ روغن روی تخته
2019
گزارش اثر
طبیعت، دشت
78
گرگان از هزارپیچ
30×40س
رنگ روغن روی تخته
2019
گزارش اثر
طبیعت، گرگان، هزارپیچ
79
سنگ توالت
25×16س
آبرنگ روی مقوا
2019
گزارش اثر
توالت، سنگ توالت
80
کلیسای سرکیس مقدس
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
کلیسا، کلیسای سرکیس، آبی
81
بدون عنوان
36×51.5س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
پیاده‌رو، گیاه خودرو، سایه
  ناموجود
82
بدون عنوان (گیاه خودرو)
21×35س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، جوب، پیاده‌رو
83
بدون عنوان (گیاه خودرو2)
21×35س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، جوب، سایه
84
بدون عنوان (گیاه پست تیر)
30X51.5س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، ماشین، تیر چراغ برق، سایه
85
بدون عنوان (گیاه خودرو4)
30×42.5س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خورو، شهر، کوچه، جوب
86
بدون عنوان (گیاه خودرو5)
23×35س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، جوب، پیاه‌رو، سایه
87
بدون عنوان
24×31.5س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، پیاده‌رو، سایه
  ناموجود
88
بدون عنوان
23×51.5س
آبرنگ روی مقوا
2020
گزارش اثر
گیاه خودرو، سبز، پیاده‌رو، جدول
  ناموجود
89
کارگاه اختمانی در پارک لاله
80×100س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
پارک لاله، کارگاه ساختمانی، بلوار کشاورز،
90
چشمه علی
40×60س
رنگ ��وغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، چشمه علی،
91
درختی در خیابان مرگر شمالی
70×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
درخت، خیابان، تهران، کارگر شمالی
92
سنگلج
40×60س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، شهر، خیابان، ماشین، سنگلج
93
پورسینا
60×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، بلوار کشاورز، مجسمه، حمل با جرثقیل
94
کارگران درحال کارند
70×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، کارگران، آبی
95
کارگاه ایستگاه متروی کارگر
40×70س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، کارگاه ساختمانی، پرچم
96
سینما قدس
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
میان ولیعصر، سینما، سینما قدس
97
سینما بلوار
30×50س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، سینما، شب، درخت
98
بانک اقتصاد نوین
30×60س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، بانک، درخت، شب
99
بانک پارسیان
30×70س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بوار کشاورز، خیابان، بانک، جدول
100
بانک رفاه کارگران
35×45س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، بانک، درخت
101
هتل بلوار
35×45س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، هتل، هتل بلوار، شب
102
ساختمان شیشه‌ای
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، ساختمان، انعاکس
103
مسیر دوچرخه
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
شهر، علادم راهنمایی، دوچرخه
104
پابرهنه‌ها
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، مغازه، تاکسی، پابرهنه‌ها
105
شکوفه‌ها
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بهار، شکوفه‌ها، درخت، ساختمان
106
شهری برای همه
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
کارگاه سختمانی، شهر، تهران، پارک ممنوع
107
برج طغرل
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، برج طغرل، درخت، دیوار قرمز
108
پارک هنرمندان
40×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
خانه هنرمندان، مجسمه، آب‌نما
109
ساختمانی در خیابان ولیعصر
60×20س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، خیابان ولیعصر، ساختمان بلند، معماری
110
دوچرخه بیدود
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
دوچرخه، بلوار کشاورز، نارنجی
۱۱۱
پیکان دانشگاه تهران
24×30س
رنگ روغن وی بوم
2020
گزارش اثر
پیکان، دانشگاه تهران، سبز
112
هفت‌حوض
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، میدان، آب‌نما
113
کانکس مجیدیه
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
مجیدیه، کانکس، خیابان، زرد
114
بزرگراه امام علی
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، پل عابر پیاده، بزرگراه امام علی
115
تکنو آجر
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، ایران جین، درخت، پیاده‌رو
116
آ اس پ و برج میلاد
30×50س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، شهر، برج میلاد، آ اس پ
  ناموجود
117
بانک قوامین
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، بانک، صورتی، درخت
118
لوله آب
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بلوار کشاورز، لوله آب
  ناموجود
119
کوهستان
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
برف، کوهستان، سوهانک، شهر
120
کلیسای گریگور مقدس
30×20س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
محیدیه، کلیسا، سایه
121
سلف‌پرتره درکانال
35×45س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
سلف‌پرتره،بلوار کشاورز، کانال، سایه
122
برج تهران
45×35س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، شهر، برج تهران
123
قبرستان تلو
30×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
قبرستان، منظره
124
قبرستا ابن‌بابویه
30×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
قبرستان، درخت، مسجد
125
میدان ولیعصر
35×45س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
میدان ولیعصر، سایه، آفتاب
  ناموجود
126
برج تهران
24×18س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
برج تهران، شهر، تهران
  ناموجود
127
تونل رسالت
18×24س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
تهران، تونل رسالت، درخت
128
ساختمان شرکت گاز مشهد
30×40س
رنگ روغن روی تخته بوم
2019
گزارش اثر
خراسان، ساختمان، مشهد، معماری
129
درختان بزرگراه امام علی
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
بزرگراه, بزرگراه امام علی, پیشنهاد-نقاشی, تهران, خیابان, درخت, ساختمان, شهر
130
دریا در پارک ملی بوجاق
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
منظره، درخت، دشت، ساحل، گیلان
131
سردر دانشگا شریف
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
2020
گزارش اثر
تهران، شهر، دانشگاه، معماری
132
یزد
24×30س
رنگ روغن روی تخته سه‌لایه
2018
گزارش اثر
یزد، اخرایی، معماری، بافت سنتی
133
ساختمان هنر و معماری
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
نامشخص
گزارش اثر
تهران, تهران مرکز, خیابان انقلاب, دانشگاه آزاد هنر و معماری, شهر, کارت مترو, معماری
134
تصویر اثر
خانه‌ی قرمز بلوار کشاورز
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
ناممشخص
گزارش اثر
بلوار کشاورز, تهران, قرمز, معماری
135
ساختمان سفید میدان انقلاب
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
نامشخص
گزارش اثر
تهران, خیابان انقلاب, رنگین کمان, شهر, کارت مترو, معماری, میدان انقلاب
136
دریای خزر ابری
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
نامشخص
گزارش اثر
دریا, دریای خزر, کارت مترو, هوای ابری
137
میدان حر با زرد
25×35س
آبرنگ روی مقوا
2019
گزارش اثر
تهران, سلف پرتره, مجسمه, معماری, میدان حر
138
رنوی متروک
نامشخص
رنگ روغن روی تخته بوم
2020
گزارش اثر
رنو، برف، ماشین متروک
139
پیکان متروک
نامشخص
رنگ روغن روی تخته بوم
2020
گزارش اثر
پیکان، ماشین متروک
140
مسیل باختر
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
نامشخص
گزارش اثر
تهران، مسل باختر، منظره شهری
141
1قله آبکوه
نامشخص
تکنیک
نامشخص
گزارش اثر
شهر، قله آبکوه، مشهد
142
قله آبکوه 2
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
شهر، قله آبکوه
143
پوست نارنگی
نامشخص
آبرنگ روی مقوا
نامشخص
گزارش اثر
پوست نارنجی، جوب، خاکستری
144
کالی‌کلا لفور
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
طبیعت, کالی کلا, لفور, معماری, منظره
145
النگدره
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
النگدره, درخت, درختها, طبیعت, منظره
146
گرگان
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
آسمان, دشت, طبیعت, کوه, منظره
147
پوتین سربازی
نامشخص
آبرنگ
نامخص
گزارش اثر
موضوعات
148
تصویر اثر
سیمین دشت
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
نامشخص
گزارش اثر
طبیعت، کوه، منظره
149
تصویر اثر
تپه برفی
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
برف، پته، منظره، سوهانک
150
میل گنبد
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
گنبد کاووس، بنای تاریخی، معماری
151
انبار کاه
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
انبار کاه, روستا, شمال, طبیعت, کشاورزی, لفور, مازندران
152
نقاشی پاک‌شده مشهد
نامشخص
نامشخص
2020
گزارش اثر
مشهد، نقاشی پاک‌شده
153
درخت پارک لاله
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
پارک لاله، درخت
154
عروس گریان گرمسار
نامشخص
نامشخص
نامشخص
گزارش اثر
درخت، منظره، گرمسار
155
خرابه‌ی خانه‌ی زند نوابی
30×40س
رنگ روغن روی تخته
2021
گزارش اثر
شهر، تهران، میدان فلسطین، تخریب، بافت تاریخی، میراث فرهنگی، معماری
  ناموجود
156
دو ساختمان سفید در لیند
30×40س
رنگ روغن روی تخته
2021
گزارش اثر
لیند، آلاشت، سوادکوه
  ناموجود
157
منظره‌ی برفی در ارتفاعات آلاشت
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2021
گزارش اثر
مازندران،آلاشت، رشت، برف، منظره
  ناموجود
158
پارک ملی بوجاق
نا
نامشخص
2020
گزارش اثر
منظره، پارک ملی بوجاق، دشت، گلان
  ناموجود
159
تصویر اثر
بارش شهابی از شمال تهران
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
سال
گزارش اثر
بارش شهابی، تهران، شب، ستاره
  ناموجود
160
هفت درخت، امامزاده یحیی
24×30س
رنگ روغن
2020
گزارش اثر
امامزاده یحیی، ظهر، درخت، تهران، منظره
  ناموجود
161
پاییز در باغ ملی
35×50س
رنگ روغن روی مقوا
2019
گزارش اثر
تهران، معماری، پاییز، منظره، میدان مشق
  ناموجود
162
تصویر اثر
خانه‌ای در کوچه‌ی ژیلا، نیاوران
24×30س
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
تهران، نیاوران، منظره، کوچه، درخت، سایه
  ناموجود
163
ساختمان دانشگاه امیرکبیر
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
2019
گزارش اثر
دانشگاه امیرکبیر، چهراراه ولیعصر، ، پلی تکنیک، معماری
  ناموجود
164
میدان فردوسی در شب
5.5×8.5س
رنگ روغن پشت کارت مترو
2019
گزارش اثر
میدان فردوسی، شب، مجسمه،تهارن،منظره
  ناموجود
165
دیورود (فارسیان گالیکش)
30×40س
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
النگدره، گلستان، جنگل، رود
  ناموجود
166
چراغ
سایز
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
بلوار کشاورز، رنگ روغن، شب، تهران
  ناموجود
167
ماه کامل و چراغ در بلوار کشاورز
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
شب، تهران، منظره، چراغ،بلوار کشاورز
  ناموجود
168
پوست چروکیده‌ی آب در جوی
نامشخص
آبرنگ روی مقوا
2019
گزارش اثر
آب، جوب، خیابان، شهر، تهران، میدان انقلاب
  ناموجود
169
طبیعت بی‌جان در خیابان
نامشخص
آبرنگ روی مقوا
2019
گزارش اثر
دستکش، طبیعت بی‌جان، خیابان، جوب
  ناموجود
170
گل‌های بنفشه پای درختی در بلوار کشاورز
20×30س
ناشمخص
2019
گزارش اثر
بهار، گل‌های بنفشه، درخت، بلوار کشاورز
  ناموجود
171
گلفروشی پارس
نامشخص
رنگ روغن روی بوم
2019
گزارش اثر
بلوار کشاورز، گلفروشی پارس، شب، تهران
171
امامزاده یحیی
30×40 س
رنگ روغن روی بوم
2020
گزارش اثر
امامزاده یحیی، تهران، گنبد، مسجد، آبی
  ناموجود