دوچرخه پرنده و نه داستان دیگر (جلد شومیز)

150,000 تومان

این مجموعه داستان 133 صفحه‌ای شامل داستان‌های زیر است:
افکار امن
نقاش و اجاره‌خانه
راهنمای زنده ماندن در قرنطینه
پسر و ویروس کشنده
پسر و عدالت اجتماعی
جان بدر بردن از افسردگی تولد
دختر جوان و قالی جادویی
مرد و اسکناس آلوده
پسر جوان و هواپیمای دوچرخ
ارباب انگشترها

دسته: