اشتراک سه ماهه سلسه داستان مصور- نسخه‌ی مجازی

150,000 تومان

توضیحات

سلسه داستان مصور، ماهنامه‌ی کمیک استریپ است که هر ماه به صورت فیزیکی و مجازی منتشر می‌شود. نسخه‌ی مجازی از طریق ایمیل برای شما فرستاده می‌شود. هر شماره حاوی یک داستان مصور است. این اشتراک سه ماهه است.

مدت اشتراک

سه ماهه

نوع اشتراک

مجازی/ از طریق ایمیل

دسته: