خیابان‌های تهران 2020/10/13

چون بیشتر نقاشی منظره می‌کشم معمولا در خانه نقاشی نمی‌کنم. نقاشی کردن در فضای باز باعث می‌شود هم کارم را زودتر انجام بدهم و هم از فضایی که در آن کار می‌کنم تاثیر بگیرم. مثل آب و هوا، آدم‌هایی که رد می‌شوند و گاهی با هم صحبت می‌کنیم و صداهایی که می‌شنوم. فضای داخلی خیلی ثابت است و همیشه داخل خانه کار کردن باعث می‌شود نتیجه‌ی نقاشی‌ها تا حد نامطلوبی همگرا شوند.

معمولا هرجایی که زندگی کنم، در خیابان‌های اطرافش مشغول نقاشی می‌شوم. سال ۹۷ در بلوار کشاورز زندگی می‌کردم برای همین چند ماه به بلوار می‌رفتم و سعی می‌کردم ساختمان‌های دوطرف بلوار و چیزهای دیگری که می‌دیدم را نقاشی کنم. الان شرق تهرانم و بیشتر در مجیدیه و نارمک نقاشی می‌کنم. گاهی هم ممکن است دورتر بروم و در محله‌هایی که تا به‌حال نرفته‌ام نقاشی بکشم. البته بعضی از نقاشی‌ها هم طوری هستند که مجبورم در خانه انجامشان دهم.

گزارش گالری اکسپو از نمایشگاه


پروفایل نمایشگاه در سایت گالری اُ